Skip to main content

Technische vertalingen

In de loop der jaren heeft Crystal Translations zich stelselmatig gespecialiseerd in het vertalen van teksten van technische aard, meer specifiek in het domein van de informatica en de elektronica.

Ook wordt er belang gehecht aan permanente bijscholing zodat we steeds op de hoogte blijven van de recentste evoluties in dit specifieke domein.

Uw technische handleidingen, presentaties of andere projecten worden zo steeds op een accurate manier omgezet naar de gewenste taal binnen de afgesproken deadline.

Traduction de textes techniques

Au fil des années, Crystal Translations s’est systématiquement spécialisé dans la traduction de textes techniques, spécifiquement dans le domaine de l’informatique, de la télématique et de l’électronique.

Nous attachons également beaucoup d’importance à la formation continuelle afin de toujours bien demeurer au courant des dernières évolutions dans ces domaines spécifiques.

De cette façon, votre documentation technique, vos présentations ou vos autres projets seront toujours traduits de façon adéquate dans le délai prévu.

Translating technical texts

Over the years, Crystal Translations has systematically specialised in translating technical texts, specifically in the fields of computers science and electronics.

We also attach great importance to permanent personal development and further training to keep up with all latest development in this specific domain.

As a result, technical manuals, presentations or other projects are accurately translated within the agreed deadline.