Skip to main content

Vertaling websites

Een degelijke en duidelijke website is onontbeerlijk geworden voor elke onderneming. Dankzij het wereldwijde web bereikt u een breed publiek makkelijker dan ooit tevoren. De website van uw onderneming is dan ook het internationale uithangbord binnen die virtuele wereld en moet de bezoekers in een oogopslag een heldere indruk bieden van die onderneming.

Het taalgebruik op uw website speelt daarin zeker een belangrijke rol. Foutieve zinsconstructies, spelfouten, e. d. brengen niet bepaald het bedrijfsimago naar voren dat u de wereld wilt insturen. Het reviseren van uw webteksten voorkomt dergelijke euvels.

De vertaling van uw website laat u ook toe om een nóg breder publiek te bereiken wat uw activiteiten alleen maar ten goede zal komen. Het Nederlands is slechts een geringe taalgroep, waardoor een volledig nederlandstalige website slechts door een beperkte doelgroep zal worden begrepen.

Met de Franse, Engelse, Duitse of Spaanse vertaling van uw website staat niets uw groei nog in de weg.

Crystal Translations beschikt over jarenlange ervaring in het reviseren en vertalen van websites van zowel commerciële, zakelijke als technische aard. Wij garanderen u steeds een betrouwbare service door middel van een snelle levering binnen de afgesproken termijn en een vertaling van hoogstaand niveau.

Traduction de sites web

Dans un monde qui évolue sans cesse, un site web clair et bien documenté est devenu indispensable pour chaque entreprise. Grâce au web global, vous avez accès à un public quasiment illimité et le site web de votre société est l’enseigne international dans ce monde virtuel. Il est important d’offrir une impression claire et vive de votre entreprise.

Le langage choisi sur votre site joue un rôle vital dans ce processus. Des constructions de phrases ou des expressions fautives, etc. ne présenteront pas exactement l’image professionnelle que vous avez envisagée. Avec la révision de votre site web, vous pouvez remédier à des maux pareils.

En plus, la traduction de votre site web vous offre la possibilité de toucher une clientèle plus large.

Grâce à sa longue expérience dans la traduction et la révision de contenu de sites web commercial, technique, … , Crystal Translations vous garantit un service fiable dans le délai prévu ainsi qu’une traduction de la plus haute qualité.

Website translation

A clear and high-quality website has become indispensable for any enterprise. Using the worldwide web, companies are able to pass their message around the world in seconds. Your company website should be an international sign within this virtual platform and visitors should be able to instantly grasp a sound impression of your company’s activities.

Obviously, correct usage of language plays a vital role in making a good impression. Incorrect wording, spelling errors, etc. do not put forward the company image you have in mind. You can easily prevent such shortcomings by having us revise your web content.

Translating your website’s content can also help reaching a broader clientele and is sure to have a favourable effect on your company’s activities. We offer translations in the following combinations to further support your company growth:

English – Dutch          Dutch - English

French – Dutch          Dutch – French

Spanish – Dutch         Dutch – Spanish

German – Dutch        Dutch - German

Crystal Translations provides years of experience in translating commercial, technical as well as general content for websites and guarantees a reliable and accurate service within the agreed terms.